rib.gg
Search ...
Ctrl K
VCT 2022 - North America - Last Chance Qualifier
VCT 2022 - North America - Last Chance Qualifier
1f1fa-1f1f8

NA
Aug 4 - 15, 2022
TBD
Bracket
Matches (14)

Upper Quarterfinals

Thu Aug 04 - 8pm
Fri Aug 05 - 11pm
Fri Aug 05 - 8pm
Thu Aug 04 - 11pm

Upper Semifinals

Sat Aug 06 - 8pm
Sun Aug 07 - 8pm

Upper Final

Fri Aug 12 - 8pm

Grand Final

Sun Aug 14 - 8pm

Lower Round 1

Lower Round 2

Thu Aug 11 - 8pm
Thu Aug 11 - 11pm

Lower Round 3

Fri Aug 12 - 11pm

Lower Final

Sat Aug 13 - 8pm